Voor alumni

UWC is voor het leven. Voor het leven van jaarlijks 7.500 leerlingen op de 16 scholen en colleges, 50.000 alumni wereldwijd en ruim 800 in Nederland. We vinden het belangrijk dat iedere alumnus zich betrokken voelt bij UWC.

De Focusgroep Alumni In Nederland onderhoudt contact met de Nederlandse alumni en organiseert activiteiten, zoals de regioborrels, de ALV in juni en het alumnidiner in oktober.

Veel alumni zetten zich als in voor UWC Nederland, en we zijn altijd op zoek naar meer mensen die met hun kennis, ervaring en energie helpen UWC levend en actief te houden. Als lid van een van de focusgroepen, zoals werving en fondsenwerving, door het bezoeken van scholen of het meewerken aan een evenement. Daarnaast kun je als alumnus host-family worden voor leerlingen van UWC Maastricht.

Meld je aan bij de Focusgroep Alumni via Anne-Margreet Sas via onze mail.

Deel deze pagina: