Periodieke schenking

Een periodieke schenking is een schenking met een looptijd van 5 jaar of langer. U schenkt dan jaarlijks, gedurende 5 jaar (of langer), een vast bedrag aan St. UWC Nederland.

Met een periodieke schenking is uw gift volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. U ontvangt daardoor (afhankelijk van uw inkomen) maximaal 52% van de schenking terug. U kunt dus meer schenken zonder dat het u extra geld kost.

Een Notariële Akte is niet meer nodig

Een periodieke schenking hoeft niet meer vastgelegd te worden in een notariële akte.
Een schriftelijke overeenkomst (schenkingsovereenkomst) tussen u en St. UWC Nederland waarin de voorwaarden staan vermeld ten aanzien van uw gift is voldoende. 

Download hier het formulier voor een periodieke schenking; de periodieke overeenkomst.

Mocht u een periodieke schenking aan St. UWC Nederland willen doen, vragen we u deze in tweevoud op te maken, te ondertekenen en per post te sturen naar:

Stichting UWC Nederland
T.a.v. Rosita Roosblad
Diemerdreef 1
1112 CK  Diemen

* Graag een kopie van uw geldig legitimatiebewijs bijvoegen.

Als u deze ingevuld aan ons terugstuurt zullen wij de periodieke machtiging zo snel mogelijk verwerken.

Voorwaarden

Een periodieke schenking levert belastingvoordeel op als u voldoet aan deze voorwaarden:

– U betaalt minimaal 5 jaar een vast bedrag per jaar, minimaal € 60,-
– De schenking wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen u en St.UWC Nederland in een schenkingsakte.

Gegevens voor uw belastingaangifte

Donateurschap, eenmalige gift of periodieke gift die niet schriftelijk is vastgelegd in een akte.
Bij een donateurschap, eenmalige gift of periodieke gift die niet is vastgelegd in een schenkingsakte heeft u voldoende aan onderstaande gegevens:

Fiscale naam: Stichting UWC Nederland
Locatie: Amsterdam
ANBI status: Ja

Een schriftelijk vastgelegde periodieke schenking
Doet u een periodieke schenking die schriftelijk is vastgelegd dan zijn onderstaande gegevens voor u belangrijk.

Het RSIN nummer (fiscaal nummer) van St. UWC Nederland: 8148.43.979

Transactienummer:

  • Heeft u een schenkingsakte die is opgesteld door de notaris, dan is er geen sprake van een transactienummer. Deze hoeft u niet in te vullen;
     
  • Bij een schenkingsakte die na 2014 is vastgelegd door St. UWC Nederland en u is er sprake van een transactienummer. Het transactienummer kunt u vinden op uw schenkingsovereenkomst.

Heeft u nog vragen? Stuur een mail naar kantoor@uwc.nl

Deel deze pagina: