FAQ Selectie voor de colleges

Hoe verloopt de selectieprocedure?

De selectieprocedure bestaat uit drie ronden, waarbij kandidaten na iedere ronde kunnen afvallen. De eerste ronde is een papieren selectie. De kandidaat wordt beoordeeld op de harde criteria en de inhoud van het aanmeldingsformulier. De tweede ronde is een dag met groepsopdrachten en een persoonlijk interview met drie leden van de selectiecommissie. De derde ronde is een uitgebreid interview met vijf leden van de selectiecommissie.

De selectiecommissie beslist of een kandidaat geschikt is voor UWC en, als dat het geval is, voor welk college. Voor ieder college is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor Nederlandse leerlingen.

Wie doen de selectie?

De selectie van nieuwe leerlingen wordt gedaan door het selectiecomité. Zij selecteren onafhankelijk van de financieel verantwoordelijken, de fondsenwervers of andere UWC entiteiten. In het selectiecomité zitten oud-leerlingen, (externe) psychologen en onderwijsdeskundigen, die gezamenlijk tot een afgewogen beslissing komen. De selectieprocedure is in de loop van de afgelopen vijftig jaar steeds aangescherpt en is succesvol gebleken.

Hoe gaan jullie om met kinderen van sponsoren, bestuursleden en andere UWC betrokkenen?

De selectie is een onafhankelijk proces. Alle kandidaten doorlopen hetzelfde proces en worden aan dezelfde criteria getoetst. De selectie is strikt gescheiden van financiën en fondsenwerving. Het selectiecomité heeft geen informatie over de financiën of de financiële achtergrond van een kandidaat en de financieel verantwoordelijken/fondsenwervers hebben geen informatie over de identiteit van de kandidaten.

Wat zijn de selectiecriteria voor de tweejarige opleiding aan een van de colleges?

Er zijn drie harde criteria:

  • Op 1 september van het jaar dat je op een college begint moet je tussen de 16 en 17 ½ jaar zijn. Voor Swaziland, waar de school in januari begint, geldt 1 oktober van het jaar voorafgaand aan je start daar.
  • Op je twee meest recente schoolrapporten (je eindrapport van het afgelopen schooljaar en je Kerstrapport van 4 vwo) moet je gemiddeld een 7 of hoger staan. Beide rapporten mogen niet meer dan één 5 bevatten.
  • Je moet tenminste drie jaar in Nederland wonen en Nederlands onderwijs gevolgd hebben of de Nederlandse nationaliteit hebben, een aantoonbare band met Nederland hebben en Nederland kunnen vertegenwoordigen op het UWC.

Daarnaast wordt gekeken of de kandidaat past binnen de UWC cultuur, wat hij of zij kan leren van en bijdragen aan UWC.

Wat als je niet helemaal aan de harde criteria voldoet?

Als je lager dan een 7 gemiddeld staat, kun je je aanmelden en uitleggen waarom dit zo is. De kans dat je afvalt, is aanwezig. Het criterium van een 7 is gekozen, omdat de ervaring leert dat dit niveau nodig is om binnen twee jaar een diploma te halen, in een nieuwe omgeving in een vreemde taal, en tegelijkertijd te profiteren van alles wat een UWC biedt.

Als je iets ouder of jonger bent dan 16 tot 17 ½, dan geldt hetzelfde. De kans dat je wordt afgewezen is aanwezig, omdat het leeftijdsverschil met de andere leerlingen te groot kan zijn.

Kun je je aanmelden als je dyslexie hebt?

Ja. In principe voorziet IB in maatregelen om ook pupillen met een beperking zoals dyslexie goed te begeleiden en examen te laten doen. Exacte maatregelen kunnen pas bepaald worden als duidelijk is hoe ernstig de dyslexie is, welke vakken gevolgd gaan worden etc en zal uiteindelijk tussen leerling en college geregeld moeten worden. Het is in ieder geval geen reden voor iemand om zich niet aan te melden.

Kun je kiezen naar welk college je gaat?

Nee. Als je door het selectieproces heen bent gekomen en geschikt bent voor een plaats op een college, bepaalt het selectiecomité voor welk college je het meest geschikt bent. Je kunt op het aanmeldingsformulier wel je voorkeur voor een college aangeven.

Kun je naar een UWC als je ouders het schoolgeld niet kunnen betalen?

Ja. UWC is voor iedereen die daarvoor geschikt is, ongeacht je financiële situatie. Er wordt in Nederland een ouderbijdrage gevraagd op grond van inkomsten en vermogen. Er zijn aanvullende beurzen beschikbaar die, zolang er beurzengeld beschikbaar is, worden toegekend in de volgorde die het selectiecomité bepaalt, dus uitsluitend op grond van geschiktheid.

Kun je je direct aanmelden bij een van de colleges?

Nee. Nederlandse leerlingen moeten zich aanmelden via UWC Nederland. De directe aanmelding is vooral bedoeld voor landen die geen eigen nationaal comité en selectieproces hebben. Leerlingen in die landen vallen anders buiten de boot. Sommige colleges (niet alle) hebben daarom de mogelijkheid van rechtstreekse aanmelding. De selectie vindt in die gevallen plaats door het college. De afspraak die UWC Nederland met de colleges heeft is dat, als zich iemand uit Nederland bij een college aanmeldt, het college altijd contact opneemt met het Nederlandse nationaal comité. Goed om te weten is dat leerlingen die zich direct bij een college aanmelden geen beurs kunnen krijgen van UWC Nederland en tijdens de 2-jarige opleiding geen ondersteuning krijgen. Wel kunnen zij, na afloop en eventuele terugkeer in Nederland, lid worden van de vereniging.

Deel deze pagina: