FAQ Financiering en fondsenwerving

Wat kost een UWC opleiding?

Het gemiddelde schoolgeld van de tweejarige opleiding voor door UWC geselecteerde leerlingen bedraagt €25.000 per jaar, dus in totaal €50.000 per leerling. Deze schoolgelden dekken de kosten van het onderwijs en boeken, onderdak en voeding. Daarnaast worden de kosten voor verzekeringen, reiskosten en zakgeld apart berekend.

Is dat niet een beetje duur?

Internationale UWC leerlingen wonen 7 dagen per week intern op een campus. Dat betekent dat daar veel voorzieningen moeten zijn op gebied van vrije tijd, eten, drinken, slapen, sanitair maar ook bv. ziekenzorg. De kosten van kostscholen in Europa zijn vaak nog veel hoger.

Je moet het bedrag dan ook niet sec als schoolgeld zien. Het is een investering in een leerling met een levenslang rendement voor de leerling zelf, zijn of haar omgeving en de maatschappij als geheel.

Moet je rijk zijn om naar een UWC te gaan?

Nee. Dankzij financiële steun van bedrijven, overheid, individuen, oud-leerlingen en stichtingen zijn er beurzen beschikbaar. 65% van de Nederlandse oud-leerlingen draagt financieel bij. Het selectiecomité bekijkt de geschiktheid van een kandidaat voor een UWC op basis van zijn of haar eigen prestaties en kwaliteiten tijdens de selectie. Daarna wordt, afhankelijk van het inkomen van de ouders, geld beschikbaar gesteld door Stichting UWC Nederland.

Hoeveel leerlingen uit Nederland gaan er naar een UWC?

Gemiddeld 20 tot 25 leerlingen per jaar uit Nederland en de Antillen kunnen naar een van de veertien colleges. Dat betekent dat er op ieder moment 40 tot 50 Nederlandse leerlingen op de colleges zitten.

Waarom gaan er niet meer leerlingen vanuit Nederland naar een UWC?

Sommige colleges hebben maar een beperkt aantal plaatsen voor leerlingen uit Nederland. Maar meestal is het aantal beschikbare beurzen de beperkende factor. Het criterium is geschiktheid en niet financiële situatie. We beginnen met het aannemen van de meest geschikte leerling en werken de lijst af. Als het geld op is, worden er verder geen leerlingen aangenomen, ook al kunnen die het hele schoolgeld zelf betalen.

Kun je die € 25.000 per jaar niet beter besteden aan onderwijs voor kinderen in ontwikkelingslanden of andere grootschalige onderwijsproblemen?

We ondersteunen het belang van projecten zoals de bestrijding van analfabetisme als een van de randvoorwaarden om vooruit te komen in het leven, en we begrijpen dat je met €50.000 heel veel kansarme kinderen kunt helpen. UWC heeft echter een heel ander uitgangspunt. Eén UWC leerling wordt opgeleid om initiatief te nemen, impact te maken en een rolmodel te zijn voor de omgeving. Hij of zij kan hierdoor een grootschalig rimpeleffect bereiken.

UWC Nederland heeft bovendien de UWC xperience, waarmee veel meer leerlingen aan het werk gaan met de UWC waarden.

Hoe groot is de organisatie-overhead?

UWC heeft lage overheadskosten. UWC Nederland drijft voor een groot deel op oud-leerlingen en andere vrijwilligers, die hun professionele kennis inzetten voor UWC. De Taskforce Fondsenwerving bijvoorbeeld bestaat voor het grootste gedeelte uit vrijwilligers die actief zijn in de financiële wereld en in fondsenwerving. Het kantoor van UWC Nederland omvat 5,2 FTE ter ondersteuning van Stichting UWC NL en hetnationaal comité. Verder doen zij PR/Communicatie, fondsenwervingen de organisatie van de UWC xperience.

Wat doet UWC Nederland aan fondsenwerving?

Het werven van fondsen is essentieel voor het beurzensysteem van UWC. De beschikbaarheid van beurzen maakt het mogelijk de meest getalenteerde en gemotiveerde leerlingen aan te trekken, ongeacht hun financiële situatie. UWC Nederland is verantwoordelijk voor de fondsenwerving voor:

  • De leerlingen die door UWC Nederland geselecteerd worden voor een tweejarige opleiding aan een van de 14 colleges wereldwijd;
  • Door UWC geselecteerde leerlingen uit de voormalig Nederlandse Antillen naar een  van de 14 colleges;
  • Door UWC geselecteerde internationale leerlingen die naar UWC Maastricht komen;
  • De UWC xperience voor Nederlandse leerlingen in Nederland.

De Taskforce Fondsenwerving is in Nederland verantwoordelijk voor het werven van fondsen bij individuen, stichtingen, bedrijven, overheden en oud-leerlingen van UWC. Deze laatste groep levert een steeds toenemende bijdrage.

Deel deze pagina: