FAQ Scholen en colleges

Wat is UWC?

United World Colleges (UWC) is een gerenommeerde, internationale onderwijsinstelling die sinds 1962 een uitdagende en intensieve onderwijservaring biedt aan leerlingen van 2 tot 19 jaar. Zo’n 7.500 jongeren per jaargang, vanuit meer dan 140 landen, brengen een unieke mix van internationale achtergronden en ervaringen, waarmee ze samen werken aan een vreedzame en duurzame wereld.

Hoe is UWC begonnen?

UWC komt voort uit alle ervaringen van Kurt Hahn (1886-1974). Zijn visie was dat jongeren van 16 tot 18 jaar open staan voor invloeden die zij de rest van hun leven meenemen. En dat je door het samenbrengen en uitdagen van deze jongeren, afkomstig uit alle hoeken van de wereld, zonder onderscheid van ras, geloof, nationaliteit, cultuur, sociale achtergrond of taal, gemeenschapszin en international understanding kunt bevorderen. UWC begon met UWC Atlantic  College in Wales in 1962 en sindsdien is de beweging uitgegroeid tot 16 scholen op 5 continenten.

Wat kenmerkt de United World Colleges?

UWC kan als volgt gekarakteriseerd worden:

  • Onderwijs voor vrede en duurzaamheid
  • Openstaan voor verschillende culturen en achtergronden, diversiteit
  • Actiegerichtheid en het zijn van een rolmodel
  • Lol, nieuwe vrienden, nieuwe ervaringen!

UWC stelt zich tot doel het onderling begrip tussen mensen van verschillende culturen te bevorderen door middel van gezamenlijk onderwijs. Op 16 scholen en diverse korte programma’s komen veelbelovende leerlingen uit meer dan 100 landen samen om gezamenlijk een opleiding te volgen. Zij maken kennis met elkaar en elkaars culturen en worden tegelijkertijd gestimuleerd zich maatschappelijk in te zetten. UWC biedt haar leerlingen de inspiratie, de vaardigheden en het netwerk om gedurende de rest van hun leven positieve veranderingen in de gemeenschap tot stand te brengen.

Hoe is UWC georganiseerd?

Het wereldwijde hoofdkantoor van UWC is in Londen. UWC International heeft de verantwoordelijkheid voor het concept van UWC. De uitvoering is een zaak van de individuele scholen. De meeste UWC’s hebben thema’s uitgekozen die in hun eigen land en omgeving een speciale prioriteit en betekenis hebben.

UWC in Nederland heeft een Stichting, waaronder alle activiteiten vallen. Deze Stichting is een ANBI met een vrijwilligersbestuur en Raad van Toezicht. Ook het nationaal comité bestaat uit vrijwilligers en zorgt voor werving, selectie en begeleiding van leerlingen. Het kantoor van UWC Nederland zit in Diemen.

Wat voor onderwijs biedt UWC?

UWC heeft wereldwijd 16 scholen op 5 continenten en nationale comités in 140 landen.

  • Twee-jarig programma

Op de meeste scholen wordt het twee-jarig programma aangeboden (5 en 6 vwo), het International Baccalaureate (IB).

  • Leeftijdsgroep 2-19

UWC South East Asia, Waterford Kamhlaba UWC en UWC Maastricht bieden IB-onderwijs aan leerlingen van 2 tot 19 jaar. Deze scholen hebben een opzet met dagstudenten en boardingstudenten. Door deze opzet krijgen ook jongere kinderen een UWC ervaring mee.

  • Short courses: UWC xperience

UWC Nederland organiseert short courses onder de naam UWC xperience voor jongeren van 13 tot 24 jaar van alle schooltypen. De UWC xperience trainingen zijn één tot zeven dagen en richten zich op persoonlijke ontwikkeling, communicatie en in- en uitsluiting (tegen pesten). Er zijn programma’s voor scholen en er is een UWC Summer xperience.

Wie ondersteunen UWC?

De organisatie wordt wereldwijd actief gesteund. Koningin Noor van Jordanië is International President of the United World Colleges en wijlen Nelson Mandela was Honorair President. Z.M. Koning Willem-Alexander was van 1999 tot 2013 beschermheer van UWC Nederland.

Daarnaast wordt de organisatie actief gesteund door vele andere prominenten en vrijwilligers. Alleen in Nederland zijn er al meer dan 50 vrijwilligers actief om nieuwe leerlingen te werven, te selecteren en sponsorgelden te werven. Overheden, stichtingen, bedrijven en individuen ondersteunen UWC financieel en in natura.

Is UWC een politieke organisatie?

Nee. UWC is een educatieve beweging die leerlingen niet aanzet tot bepaalde politieke ideeën, maar wil laten zien dat er vele gezichtpunten zijn en die gezichtpunten met elkaar in dialoog wil brengen.

UWC is geen onderdeel van de Verenigde Naties maar is wel lid van Ecosoc (een onderwijsoverlegorgaan van de VN).

Waar zitten de UWC’s?

Er zijn colleges in Wales (1962), Canada (1974), Singapore (1975), Swaziland (1981), VS (1982), Italië (1982), Hong Kong (1992), Noorwegen (1995), India (1997),Costa Rica (2006), Bosnië-Herzegovina (2006), Maastricht (2009), Duitsland (2014), Armenië (2014), China (2015), Thailand (2016).

Wat is het verschil tussen een UWC en een UWC nationaal comité?

UWC’s zijn scholen en nationale comités zijn nationale organisaties in meer dan 150 landen die onder andere leerlingen werven en selecteren, fondsenwerving doen en short courses organiseren.

Zijn alle UWC scholen hetzelfde?

Nee, ze zijn zelfs allemaal anders. Elke school heeft een maatschappelijke rol die past in de omgeving. Het college in Noorwegen bijvoorbeeld werkt samen met een revalidatiecentrum van het Rode Kruis. Het UWC in Wales maken leerlingen deel uit van de reddingsdienst op de stranden van de kuststreek aan het Britse kanaal. In Swaziland en India wordt veel AIDS-voorlichting gegeven aan de lokale bevolking. In India helpen leerlingen in het Moeder Theresa-huis. In Bosnië zijn leerlingen actief betrokken bij gevolgen van de oorlog door bijvoorbeeld activiteiten met weeskinderen te ondernemen.

Alle scholen hebben de wezenlijke kenmerken van een UWC: een zeer internationale populatie van leerlingen (vaak 90 nationaliteiten op één school), een hoogstaand academisch programma en een groot scala aan dienstverlenende en culturele activiteiten. Voor de UWC ervaring maakt het daarom niet uit of je in Costa Rica zit, of in Maastricht, Noorwegen of Hong Kong.

Hoe internationaal zijn de UWC scholen?

De meeste scholen hebben een bewust sterk internationale opbouw. Ongeveer een kwart van de leerlingen komt uit de eigen regio, en daarnaast zijn op ieder college ongeveer 90 nationaliteiten vertegenwoordigd.

Wat is het verschil tussen UWC en een internationale school?

UWC brengt internationale jongeren samen met een bewust zo groot mogelijke diversiteit. De jongeren die de tweejarige opleiding doen, wonen en werken gezamenlijk op een campus, en niet in een gezinssituatie. Zij worden geselecteerd in een uitgebalanceerd proces en ontvangen, wanneer nodig, een beurs. Daarbij is UWC gestoeld op een uitgesproken missie: onderwijs als bron van kracht te gebruiken om mensen, landen en culturen samen te brengen voor een vreedzame en duurzame wereld. Dat zie je niet alleen terug in het schoolprogramma, maar ook in alle activiteiten daarbuiten, die gericht zijn op maatschappelijke impact.

Een internationale school leidt ook op voor het IB, maar is minder bewust bezig met het bouwen van een community en (hoewel meer dan reguliere scholen) maatschappelijke dienstverlening. Bovendien wonen leerlingen van een internationale school over het algemeen thuis (dagstudenten).

Kan elke internationale school een United World College worden?

Ja en nee. Elke UWC voldoet aan een aantal voorgeschreven eisen. Zo moet elke UWC school de missie onderschrijven en naleven. Voor de internationale boarding studenten moet gelden dat zij eerst geselecteerd worden op basis van motivatie en capaciteiten.

Wat is het verschil tussen boarding- en dagstudenten?

Boardingstudenten worden door een nationaal comité van UWC geselecteerd en krijgen, indien nodig een (gedeeltelijke) beurs. Zij wonen op de UWC campus. Dagstudenten wonen in de buurt van de school bij hun ouders of verzorgers. Zij worden niet geselecteerd door een nationaal comité.

Voor wie is UWC?

Tweejarige opleiding, Nederland: Voor alle jongeren in de leeftijd van 16 tot 18 die naar 5 vwo zouden kunnen gaan en aan de selectiecriteria voldoen.

UWC xperience: alle jongeren in de leeftijd van 13 tot 24 jaar van alle schooltypen.

UWC is speciaal op zoek naar jongeren die open staan voor anderen en nieuwe dingen, iets kunnen bijdragen aan de maatschappij en de smaakmakers van de toekomst zijn.

Is UWC elitair?

Nee. De UWC tweejarige opleiding is academisch gezien voor een kleine groep, omdat je goede cijfers moet hebben om je aan te melden. Maar iedereen kan zich aanmelden en ongeveer 80% krijgt een studiebeurs om een deel van kosten te dekken. UWC is dus zeker niet alleen voor de mensen die het kunnen betalen.

De UWC xperience is toegankelijk voor alle gemotiveerde jongeren in het vervolgonderwijs, van vmbo en hoger.

Hoe komen leerlingen uit bijvoorbeeld conflictgebieden en vluchtelingenkampen in contact met UWC?

UWC is een internationale organisatie met nationale comités in meer dan 150 landen die de werving en selectie van leerlingen doen en fondsen werven voor beurzen. In de landen zonder nationale comités heeft UWC talloze contacten met instellingen en NGO’s, en een netwerk van oud-leerlingen. UWC wil uit zo veel mogelijk landen aanmeldingen ontvangen, en gebruikt hiervoor deze contacten. Zo krijgt UWC regelmatig aanbevelingen van de UNHCR over kinderen in vluchtelingenkampen en conflictgebieden.

Is Willem-Alexander ook naar een UWC geweest?

Ja, hij is destijds gegaan omdat op een UWC een rijke schakering aan leerlingen zit, uit alle lagen van de bevolking. Dat was voor hem de kans om in alle rust aan zijn ontwikkeling te kunnen werken.

Hij heeft zich op dezelfde manier aangemeld, is op dezelfde manier geselecteerd en heeft hetzelfde IB-examen gedaan. Als wij hem nu bezig zien met ‘Water’ en andere onderwerpen op de wereldagenda, dan zien we de invloed van UWC daarin terug.

Waarom is UWC niet zo bekend?

In Nederland groeit het aantal aanmeldingen voor het twee-jarig programma jaarlijks en inmiddels zijn er ca. 230 aanmeldingen per jaar. Nog lang niet iedere vwo-leerling weet van deze mogelijkheid en er wordt hard aan gewerkt om dat te verbeteren. Een van onze struikelblokken is dat scholen niet graag hun beste en meest actieve leerlingen zien verdwijnen en dus niet altijd pro-actief meehelpen met informatieverstrekking.

Heeft de overheid zeggenschap over het functioneren van een UWC?

Alle UWC’s moeten voldoen aan de wettelijke normen van het land waarin ze zich bevinden, maar verder heeft de overheid doorgaans geen invloed op het functioneren van de UWC’s. Alleen zijn sommige scholen vanwege financiering door hun overheid wel aan extra voorwaarden gebonden: sommige colleges mogen alleen maar leerlingen aannemen met een volledige beurs.

Hoe kom ik meer te weten over UWC?

Op de website van UWC Nederland, UWC Maastricht en de andere scholen en colleges.

Deel deze pagina: