Missie en waarden

UWC zet onderwijs in als bron van kracht om mensen, landen en culturen samen te brengen voor een vreedzame en duurzame toekomst.

Ons onderwijsmodel is gestoeld op onze missie en negen kernwaarden waarmee we onze leerlingen de wereld in sturen – lichamelijk, geestelijk, emotioneel en moreel.

Onze negen waarden komen terug in alle activiteiten:

  • Internationaal en intercultureel begrip
  • Het vieren van verschillen
  • Persoonlijke verantwoordelijkheid en integriteit
  • Wederzijdse verantwoordelijkheid en respect
  • Compassie en service 
  • Respect voor de omgeving en het milieu
  • Een zeker idealisme
  • Persoonlijke uitdaging
  • Actiegerichtheid en rolmodel
Deel deze pagina: