Stichting UWC Nederland

Fiscaal nummer
8148.43.979

Bezoek adres
Diemerdreef 1
1112 CK Diemen

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel het algemeen belang te dienen door het leveren van een bijdrage aan de wetenschap, het onderwijs, sport, kunst en cultuur. De Stichting is geënt op de filosofie van de United World Colleges (UWC) en zal zich niet binden aan een bepaalde godsdienstige, maatschappelijke of politieke richting.

 • “United World Colleges makes education a force to unite people, nations and cultures for peace and a sustainable future”. Hieraan wordt invulling gegeven door, onder meer:

 • het werven, selecteren, uitzenden en begeleiden van leerlingen ten behoeve van UWC;

 • het verstrekken van beurzen ten behoeve van leerlingen toegelaten tot een van de opleidingen aan een van de UWCs;

 • het aansturen van de exploitatie van UWC Maastricht;

 • het organiseren van short courses (UWC Xperience);

 • Het onderhouden en bevorderen van de contacten tussen allen die op enigerlei wijze verbonden zijn (geweest) aan één of meer instellingen van UWC.

Dit doet de Stichting door

 • het nastreven en uitdragen in Nederland van de filosofie van UWC en het verschaffen van informatie;
 • het verstrekken van beurzen;

 • het verlenen van financiële en andere steun aan instellingen onder de paraplu van UWC;

 • het bijeenbrengen van vermogen, het werven van fondsen en het aanbrengen van subsidies, het verkrijgen van financiële steun in andere vormen;

 • het beheren en beleggen van vermogen;

 • bevordering van activiteiten UWC Maastricht.
   

Bestuurders
Pieter ter Kuile - Voorzitter             Directeur Black Bear Carbon
Mariken Leurs - Vice-voorzitter Alumna- plv Directeur Sport, Ministerie VWS
Robert Collignon -  Voorzitter Nationaal Comité Alumnus - Directeur Deloitte
Jos Kroon - Penningmeester CEO Nationale Borg
Angelica Thijssen - Fondsenwerving
Jaap Breugem - UWC Maastricht         Alumnus
Vacature, PR & Communicatie
Vacature, UWC xperience

Beloningsbeleid
Het bestuur van UWC Nederland bestaat uit vrijwilligers die in overeenstemming met de statuten geen beloning ontvangen. Aan de bestuursleden worden incidenteel wegens de vervulling van de bestuursfunctie gemaakte kosten vergoed.

De Stichting heeft vier personen in dienst, tezamen 3 FTE. Zij worden marktconform beloond.


Jaarrekening 
Klik hier voor de jaarrekening 2016.
 

Jaarverslag
Klik hier voor het jaarverslag 2016. 
 

Statuten
Klik hier voor de statuten van de stichting.

Deel deze pagina: