Stichting UWC Maastricht

Fiscaal nummer
8159.07.485

Bezoek adres
Discusworp 65
6225 XP Diemen

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel het (doen) ondersteunen en bevorderen van de werkzaamheden van de Coöperatieve Vereniging United World College Maastricht U.A., van de activiteiten van de internationale school het United World College Maastricht en van (oud-)leerlingen die als "boarding student" onderwijs volgen, gaan volgen of hebben gevolgd op het United World College Maastricht te Maastricht.

Bestuurders
Arnold Reusken - Voorzitter
Hugo Peek
David Ede
Adriaan van Heijningen Nanninga    
Carla Houben

Beloningsbeleid
De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening  van hun functie gemaakte kosten.


Jaarverslag en Beleidsplannen
Voor meer informatie, Jaarverslagen en Beleidsplan zie hier.

Deel deze pagina: