Stichting Beurzenfonds

Fiscaal nummer
8024.71.298

Bezoek adres
Diemerdreef 1
1112 CK Diemen

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel het bevorderen van de doelstelling en het ondersteunen van de werkzaamheden van de vereniging UWC National Committee of the Netherlands, waaronder het verstrekken van beurzen ten behoeve van leerlingen toegelaten tot een van de opleidingen verbonden aan de United World Colleges organisatie. Zij tracht dit doel te bereiken onder meer door het verstrekken van financiële steun, het werven en beheren van fondsen en het aanvragen van subsidies.

Bestuurders
Frederique Six                                                                                                Voorzitter- Alumni- Universitair docent Bestuur en Organisatie, afdeling bestuurswetenschap en politicologie, Vrije Universiteit Amsterdam
Robert Lavies Alumni- Associate bij Lincoln International
Auke Koopal Penningmeester- Alumni- T. Rowe Price, Relationship Management

Beloningsbeleid
De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening  van hun functie gemaakte kosten.


Jaarverslag en beleidsplannen
Klik hier voor het jaarverslag 2015 van Stichting Beurzenfonds UWC en hier voor het beleidsplan 2013 - 2018.

Deel deze pagina: