ANBI Status

Stichting UWC Nederland, Stichting Beurzenfonds UWC en Stichting UWC Maastricht hebben alle de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). 

U mag uw giften, periodieke schenkingen en eenmalige schenkingen aan UWC in Nederland als aftrekposten bij uw inkomstenbelasting aangeven. 

Deel deze pagina: