Educating for peace and impact

Het hart van de UWC opleiding  is een sterke community met een grote diversiteit. Hierdoor werk je niet alleen aan een gerenommeerd IB-diploma, maar ook aan kennis van en begrip voor andere culturen, actiegerichtheid en vriendschappen voor het leven.

Het onderwijsmodel van UWC schrijft de colleges en scholen geen curriculum voor; het beschrijft een kader van aspecten die de benadering van onderwijs door UWC uniek maakt. Ieder college vult het kader in aan de hand van de lokale omstandigheden en mogelijkheden.

Meer over het onderwijsmodel van UWC vind je hier.

Deel deze pagina: