Selectie-eisen

Hieronder tref je een overzicht van de harde criteria waaraan kandidaten moeten voldoen:

Nationaliteit
Een herkenbare band met Nederland (het Caraïbische deel van het Koninkrijk valt ook onder het Nederlands Nationaal Comité)
Nederlandse nationaliteit óf de laatste 3 jaar woonachtig geweest op Nederlands grondgebied, of als je recentelijk politiek asiel gekregen hebt in Nederland.

Cijfers
Een cijfergemiddelde van minstens 7,0 (vwo) of 8,0 (havo) of 4,7 (MYP grades)  op het laatste overgangsrapport en het meest recente rapport met maximaal één 5 (afgerond) op ieder rapport; daarnaast moet je een overgangsbewijs naar 5 vwo verkrijgen aan het einde van het schooljaar. 
Mocht je nog geen rapport hebben gehad, dan dient jouw mentor een academisch getuigschrift op te maken te ondertekenen en te voorzien van een schoolstempel . Het voorbeeld getuigschrift staat op als document op de aanmeldpagina.


Indien je niet helemaal voldoet aan het cijfercriterium, kun je je alleen aanmelden als jij en je school kunnen beredeneren waarom je cijfers tijdelijk te laag waren. Je aanmelding zal dan voorafgaand aan de eerste selectieronde door het selectiecomité besproken worden. Zonder een goede reden zal je worden afgewezen.

Leeftijd
16 of 17 jaar oud op 1 september van het jaar van aanvang op een college. Ook voor Swaziland, waar het schooljaar loopt vanaf januari, geldt 1 september van het jaar voorafgaand aan de aanvang op het college.
Alleen kandidaten die maximaal 1 maand te jong of te oud zijn kunnen zich alsnog aanmelden. Ben je meer dan 1 maand te jong of te oud, dan zal je niet toegelaten worden tot de selectieprocedure. 

Deel deze pagina: